JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA İNSAN HAKLARI İHLÂLİ BAŞVURU FORMU ENGLISH

 SAYI DOĞRULAMA                                   ( * )
Resimdeki sayıyı, sayı doğrulama kutucuğuna giriniz.
        
( * )    İŞARETLİ ALANLARIN GİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
@
ÜLKE
İL KODU
NUMARA
         MERNİS'ten ara  
 ADINIZ                                                      ( * )
 SOYADINIZ                                              ( * )
 TC. KİMLİK NUMARANIZ                        ( * )
 NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUNUZ İL
 DOĞUM YERİNİZ
 DOĞUM TARİHİNİZ
 CİNSİYETİNİZ
 ÖĞRENİM DURUMUNUZ
 MESLEK DURUMUNUZ
 ADRESİNİZ                                               ( * )
 POSTA KODU
 İLİ
 TELEFON                                                 ( * )
 FAKS
 E-POSTA
 OLAY YERİ                                               ( * )
 OLAY ZAMANI                                         ( * )
 OLAY ÖZETİ                                             ( * )
 OLAYA SEBEP OLANLARIN KİMLİKLERİ
 MAĞDURLARIN KİMLİKLERİ
 VARSA TANIKLARIN KİMLİKLERİ
 BAŞVURU SAHİBİNİN KONU İLE İLGİLİ ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI  İŞLEMLER
* Veri giriş alanlarına (/), (\), ('), (") ,(--), (<), (>) , (;) karakterlerinin girişi yapılamamaktadır.
* Veri giriş alanlarına (SELECT), (UPDATE), (DELETE), (DROP), (ALTER), (INSERT) kelimelerinin girişi yapılamamaktadır.